Untitled Document

 

• ครบเดือน •
 

ไม่อนุญาตให้อ่นไดอารี่

<< ไข้ขึ้นพบคุณหมอ >>


Posted on Tue 28 Apr 2009 10:37

 


ปอร์เช่กะออสตินสุดหล่อ


น้องปายจะสองเดือนแล้ว
ตัวแสบ
ตื่นเต้นกับการตัดเล็บครั้งแรก
โกนผมไฟ
พบคุณหมอ
ครบเดือน
ไข้ขึ้น
admit ตัวเหลือง ส่องไฟ
ประสบการณ์คลอดของหม่าม้า
1 วันก่อนคลอด

 


THEME DESIGN BY MUU-TAH